linux -- zip压缩和解压


好梦向来易醒 - 风之谷


说明

在 window 和linux 之间传递文件 zip 又学到一个新的知识点


用例

zip 命令用来压缩文件,unzip 命令用来解压缩文件

  1. 压缩文件:
$ zip -r test.zip abc.py dir
  1. 解压缩
$ unzip test.zip
  1. 同时解压多个zip文件test1.zip, test2.zip
$ unzip test\?.zip
  1. 预览 zip 文件内容
$ unzip -v test.zip
  1. 验证文件是否下载完全
$ unzip -t test.zip

6.将 zip 中所有子目录的内容解压到同一个根目录下:

$ unzip -j test.zip